Activiteiten

De geschiedenis van de pedagogiek in kindercentra en kleutergroepen.

  • Chronicling the development of early childhood education and care since the 1970s – pedagogies and practices: An oral history project

This project draws on the oral histories of individuals, like you, who have been leading advocates of ECEC, in order to reflect back over the development of early childhood education and care (ECEC) pedagogies and practices since the 1970s across several national contexts. The aim of the study is to capture perspectives on the development of early childhood pedagogy from the 1970s and analyse these within the relevant social, political and academic developments of the time.

Phase One is the collection of oral histories from 9-14 ECEC advocates, from up to nine countries, who are recognised as leading advocates for ECEC from the 1970s and who continue to play an active role in such advocacy. The results of these analyses will be published in scholarly journals and/or a book.

Phase Two is the development of an open-access, web-based, archive of oral histories related to the development of ECEC.

This project is done in cooperation with Sandie Wong and Frances Press, Charles Sturt University, Bathurst, Australia.

Publicaties: Child-care and the psychology of development (2017, ebook); History Shared Care 1993 ; Liberation of the child and the child’s voice 2005 ; Images of the child 2012

Het sociale leven van baby’s en peuters in kindercentra.

Observatieonderzoek naar spelen en leren, conflicten tussen kinderen, humor en plezier op de crèche, vriendschap en onderlinge betrokkenheid en de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling in kindercentra. Recent en lopend onderzoek heeft betrekking op spelbetrokkenheid van jonge kinderen in kindercentra. Uit onderzoek blijkt dat kinderen vaak vluchtig en ongeconcentreerd gedrag vertonen; ze worden snel en veel afgeleid in de groep tijdens vrij spel. De beschikbaarheid van de pedagogisch medewerker die rustig bij de kinderen zit in een activiteitenhoek blijkt een zeer grote positieve invloed te hebben op de spelbetrokkenheid van de kinderen.

Publicaties: Kijken, kijken, kijken. Over samenspelen, botsen en verzoenen bij jonge kinderen (2006); Speels, liefdevol en vakkundig (2013).

Conflicten in de kindergroep: Logic of nonverbal behavior 2002;  Use your words to resolve peer conflicts 2003 ; Cultural perspectives on peer conflicts 2007 ; Young children who intervene in peer conflicts in multicultural child care centers 2008 ; Gender and Conflict strategies 2008 ; Day care experiences and the development of conflict strategies in young children 2012

Spelen en leren in kindercentra: Social life of young children 2007 ; Effects science program in sandpit 2010 ;  Promoting play for a better future 2013 ; Play Playfulness, basic features in early childhood education 2013 ;

Vriendschap en verbondenheid tussen jonge kinderen en stabiele groepen: Young children’s language of togetherness 2001 ; Role of familiarity and similarity in friendship relationships in toddlers in Dutch daycare centers 2012 ; Friendship in day care and sociometric measurement 2013 ; Children’s peer relationships ch 2016

Rol van de pedagogisch medewerker in het verhogen van spelbetrokkenheid in kindercentra: Teachers role in children’s play engagement 2013 ;   Emotional security and Play engagement. Practitioners testing hypotheses 2017

Praktijkonderzoek met pedagogen en pedagogisch medewerkers in kindercentra

In dit project is een samenwerking tussen pedagogen en wetenschappers in de kinderopvang en de basisschool; met als doel samenwerken aan een levende pedagogiek. Opvoeden is werken met jonge individuen met een hoge mate van spontaniteit en onvoorspelbaarheid. We onderzoeken hoe we kunnen aansluiten bij de basale drijfveren kinderen

  • Behoefte aan veiligheid, gezien worden en erbij horen.
  • Behoefte om te spelen, experimenteren, oefenen, herhalen en variëren.
  • Behoefte om ‘groot’ te worden, bij te dragen en te leren van volwassenen

Kinderen spelen en leren in vrijheid als de opvoeder beschikbaar is en aandacht heeft en zorgt voor een uitdagende omgeving. Daarnaast zijn belangrijk: andere kinderen en aantrekkelijke voorbeelden waarvan het kind wil leren. De resultaten staan op onze website www.speelsleren.nl . Er werd een bijdrage geleverd aan onderzoeksproject naar de Agrarische kinderopvang; dit onderzoek werd gedaan op verzoek van Vereniging Agrarische Kinderopvang aan de Universiteit Wageningen WUR.

Publicaties: Volkskrant Singeren 2013 ; Sleutelrol Stafpedagogen 2015 ; Pm-ers verhogen spelbetrokkenheid ; Observeren-kern-van-opvoeden_Singer_HJK-oktober-2016 (1);  Nabij zijn en meespelen en leiding nemen HJK 2016Reggio Emilia, Malaguzzi en praktijkonderzoek HJK 2017 ;  Rol theorie in praktijkonderzoek HJK 2017 .

 

Emotieregulering en copings-strategieën van schoolkinderen 

De Universiteit van Amsterdam (Elly Singer, Kirti Zeijlmans en  Clara Bijsman) en Stichting Alexander (Adimka Uzozie) hebben onderzoek gedaan naar wat zo’n plaatsing in een pleeggezin teweegbrengt bij pleegkinderen, pleegouders en eigen kinderen van pleegouders. Hoe verloopt het elkaar leren kennen en het aan elkaar wennen? Hoe gaan pleegkinderen om met heftige emoties en hoe reageren pleeg – ouders en eigen kinderen daarop? En hoe ondersteunen pleegzorgwerkers het pleegkind en pleeggezin in de eerste periode na de plaatsing? In Nooit meer zo alleen (2012) wordt verslag gedaan van dit onderzoek. Nooit meer zo alleen 2012 230_voorkant_nooit meer zo alleen_wennen in je pleeggezin_20110005 1kleinIn Alleen met een groot verdriet (2014) wordt dieper ingegaan op de ervaringen van ouders nadat hun kind uit huis en in een pleeggezin wordt geplaatst. Alleen met een groot verdriet 

Theoretische artikelen over leven met traumata uit de kindertijd: Vygotskyan approach self regulation survivors child abuse 1999Theory and Support Method for Adult Sexual 1997Abuse of reliving childhood traumata 1997Moral Commitments and the Affective Development of the Survivors of Child Abuse 2000.

Emotieregulering van (pleeg)kinderen bij conflicten met (pleeg)ouders: Why do children resist or obey their (foster) parents 2004

Copingsstrategieën van kinderen met dyslexia: Strategies adopted by children with dyslexia when teased by peers 2005Coping with academic failure Study Dyslexia.

Emotieregulering van schoolkinderen bij conflicten met leeftijdgenoten: Learning morality in peer conflicts of schoolchildren 2006

Emotieregulering van kinderen met agressieproblemen: What makes children behave aggressively 2009