Welkom

Elly-1 (2)

Dr. Elly Singer (1948) is ontwikkelingspsycholoog, pedagoog en senior onderzoeker. Ze was verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht.

De geschiedenis van de pedagogiek in kindercentra en kleutergroepen was onderwerp van haar promotieonderzoek. Ze publiceerde hierover in Kinderopvang en de moeder-kindrelatie (1989) en Child-care and the psychology of development (1992) dat in 2017 opnieuw wordt uitgegeven als ebook. Momenteel doet ze samen met Dr. Sandie Wong van The Charles Sturt University onderzoek naar onderzoek en pedagogiek ontwikkeling vanaf 1980. Dit onderzoek is gebaseerd op 35 interviews met invloedrijke en leidinggevende wetenschappers in Early Childhood Education and Care in Europa, Australië, Nieuw Zeeland , Noord Amerika en Zuid Amerika.

Het sociale leven van baby’s en peuters in kindercentra bestudeerde ze door middel van observatieonderzoek en interviews met de ouders. Ze publiceerde over samen spelen en leren, conflicten tussen kinderen, humor en plezier op de crèche, vriendschap en onderlinge betrokkenheid en de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling in kindercentra. Veel aandacht wordt besteed aan de rol van de pedagogisch medewerkers en ouders. Ze publiceerde hierover Dr Dorian de Haan en andere collega’s in Kijken, kijken, kijken. Over samenspelen, botsen en verzoenen bij jonge kinderen (2006) en The social lives of young children (2007). In Speels, liefdevol en vakkundig ((2013) doet ze samen met Dorian de Haan verslag van 40 jaar onderzoek naar jonge kinderen in kindercentra en kleutergroepen.

Praktijkonderzoek met pedagogen en pedagogisch medewerkers in kindercentra. Praktijkpedagogen en ouders zijn de oren en ogen van wetenschappers. Zij worden als eerste met de gevolgen van veranderingen in de opvoeding en opvoedingsvraagstukken geconfronteerd. Zij weten van de complexiteit van de dagelijkse opvoeding waarin meerdere belangen een rol spelen: die van de individuele kinderen, de groep, de ouders, werkgevers en pedagogisch medewerkers. Samen met hen worden nieuwe hypothesen ontwikkeld en getoetst. De resultaten komen ten goede in in-service training en pedagogiek-ontwikkeling in Nederland en internationaal. Op de website www.speelsleren.nl wordt verslag gedaan van deze onderzoeken.

Emotieregulering en copings-strategieën van schoolkinderen tijdens sociaal-morele conflicten. Ze ontwikkelde een interview-methodiek om samen met kinderen van 7 tot 13 jaar te onderzoeken waarom ze deden zoals ze deden. Tijdens het interview gaan de onderzoeker en het kind op zoek naar de ‘innerlijke logica’ van gedrag. Ze onderzocht hoe kinderen omgaan met dyslexie en wat maakt dat sommige kinderen zich regelmatig agressief en boos gedragen; ze onderzocht hoe pleegkinderen, (pleeg)ouders en (pleeg)broers en -zussen omgaan met problemen tijdens het wennen en afscheid nemen in pleeggezinssituaties.

Landelijke Pedagogische kaders, Pedagogisch Curriculum en kwaliteit. Na intensieve samenwerking en overleg met praktijkpedagogen schreef ze samen met Loes Kleerekoper Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar (2009) en samen met Anke van Keulen Samen verschillend. Pedagogisch kader Diversiteit kindercentra 0- 13 jaar. Ze geeft kritisch en opbouwend commentaar op Pedagogisch Curriculum, samengesteld door R. Fukkink (2017). Zie: Lezing Elly Singer over Pedagogisch Curriculum 2017

Op internationaal niveau vindt haar werk veel erkenning, hetgeen blijkt uit deelname in redacties van internationele peer-reviewed tijdschriften en wetenschappelijke organisatie, de key notes op internationale conferenties en publicaties.