Welkom

Dr. Elly Singer (1948) is kinderpsycholoog, pedagoog en senior onderzoeker. Ze was verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht.Elly_Singer

Belangrijke thema’s in haar studies zijn:

  • Geschiedenis van de pedagogiek in kindercentra en kleutergroepen van de basisschool.
  • Sociaal-emotionele leren van jonge kinderen: vriendschap, conflicten, humor en onderlinge betrokkenheid.
  • Ervaringen van ouders met kinderopvang
  • In-service training en pedagogiekontwikkeling in kindercentra en basisscholen
  • Emotie regulering en copingsstrategieĂ«n van schoolkinderen tijdens sociaal-morele conflicten.
  • Pleegkinderen, (pleeg)ouders en (pleeg)broers en -zussen: emotieregulering in verband met trauma’s en bij wennen en afscheid nemen.

Elly Singer was en is actief vele Nederlandse en internationale commissies en redacties van tijdschriften op het gebied van opvoeding van kinderen. Ze was onder meer medeauteur van het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar en het Pedagogisch kader Diversiteit kindercentra 0- 13 jaar. Ze is internationaal bekend vanwege haar observatiestudies in natuurlijke situaties en interviewstudies waarin kinderen verwoorden wat ze willen, denken en voelen.